Logo BIP

ZARZĄDZENIE NR 27/17 WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Demontaż, transport azbestu"

ZARZĄDZENIE NR 27/17 - pobierz plik