Logo BIP

ZARZĄDZENIE NR 21/17 WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 03 kwietnia 2017r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na powierzenie realizacji zadań Publicznych Gminy Bartniczka.

ZARZĄDZENIE NR 21/17 - pobierz plik