Logo BIP

ZARZĄDZENIE NR 16/17 WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bartniczka za 2016 rok.

ZARZĄDZENIE NR 16/17- pobierz plik