Logo BIP

ZARZĄDZENIE NR 15/17 Wójta Gminy Bartniczka z dnia 14 marca 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Bartniczka z zakresu kultrrry

ZARZĄDZENIE NR 15/17 - pobierz plik