Logo BIP

ZARZĄDZENIE NR 14/17 WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Bartniczce za okres sprawozdawczy od 1.01 .2016 d

ZARZĄDZENIE NR 14/17 - pobierz plik