Logo BIP

Informacja o otwarciu ofert "Wyposażenie pomieszczeń w Grążawach (SENIOR VIGOR).

Informacja o otwarciu ofert: "Wyposażenie pomieszczeń w ramach zadania pn.: Termomodernizacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynków oświatowych położonych w Grążawach na budynki służące realizacji usług opiekuńczych, jak również specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób starszych - Dzienny Dom (SENIOR WIGOR)" - pobierz plik