Logo BIP

Ogłoszenie o zamówieniu: Wyposażenie pomieszczeń w ramach zadania pn.: Termomodernizacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynków oświatowych położonych w Grążawach.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENlU - "Wyposażenie pomieszczeń w ramach zadania pn.: Termomodernizacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynków oświatowych położonych w Grążawach na budynki służące realizacji usług opiekuńczych, jak również specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób starszych - Dzienny Dom (SENIOR WIGOR)" - pobierz plik

Pozostałe dokumenty - pobierz plik