Logo BIP

Budowa linii kablowej SN-15 kV, słupowej stacji transformatorowej oraz budowa linii kablowej niskiego napięcia do zasilania budynków.

Obwieszczenie – zawiadomienie, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN-15 kV. słupowej stacji transformatorowej oraz budowie linii kablowej niskiego napięcia do zasilania budynków - pobierz plik

OBWIESZCZENIE, zawiadomienie, że został  zebrany materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN-15 kV - pobierz plik

OBWIESZCZENIE – zawiadomienie, że została wydana decyzja celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN-15 kV, słupowej stacji transformatorowej oraz budowie linii kablowej niskiego napięcia do zasilania budynków, na działkach nr 452, 454 i 463 -obręb geodezyjny Grążawy oraz 17/1. 156/2, 154/1, 155/L 153/2, 156/3, 156/4 i 156/5 - obręb geodezyjny Miesiączkowe - pobierz plik