Logo BIP

"Czystsze Powietrze", informacje edukacyjne dla mieszkańców na temat prawidłowych zachowań sprzyjających poprawie jakości powietrza

"Czystsze Powietrze" - załącznik nr 1 - pobierz plik

Pomocne linki -

www.plasticeurope.pl

http://misja-emisja.pl/

http://www.niskaemisja.pl/

http://waznamisjazdrowaemisja.pl/niska-emisja-wysoki-poziom-zagrozenia/

http://www.tvp.info/23060723/komisja-europejska-pozwala-polske-w-sprawie-zanieczyszczen-powietrza-bardzo-surowe-ostrzezenie

http://krakow.tvp.pl/19781836/ograniczenie-niskiej-emisji-w-gminach

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/home