Logo BIP

ZARZĄDZENIE NR 64A/16 WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 26 października 2016 r. w sprawie konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Bartniczka z organizacjami pozarządowymi na rok 2017.

ZARZĄDZENIE NR 64A - pobierz plik

Załącznik nr 2 - pobierz plik