Logo BIP

Potępowanie w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji - pobierz plik

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego - pobierz plik

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BARTNICZKA o wydaniu decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, na działce nr 234/4, obręb Radoszki - pobierz plik

OBWIESZCZENIE – zawiadomienie o wniesionym odwołaniu dotyczącego lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, na działce nr 234/4 – obręb geodezyjny Radoszki - pobierz plik

OGŁOSZENIE - konsultacje społeczne - pobierz plik