Logo BIP

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU „Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Bartniczka”- zadanie I

Ogłoszenie - pobierz plik

SIWZ - pobierz plik

Dokumentacja projektowa - pobierz plik

Modyfikacja SIWZ - pobierz plik

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT - pobierz plik

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. ,,Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Bąrtniczka'' - zadanie I - pobierz plik