Logo BIP

Ogłoszenie: "Termomodernizacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynków oświatowych położonych w Grążawach na budynki służące realizacji usług opiekuńczych".

Termomodernizacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynków oświatowych położonych w Grążawach na budynki służące realizacji usług opiekuńczych, jak również specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób starszych - Dzienny Dom (SENIOR WIGOR)

Ogłoszenie - pobierz plik

SIWZ - pobierz plik

Dokumentacja projektowa - pobierz plik

Modyfikacja SIWZ - pobierz plik

Informacja o otwarciu ofert - pobierz plik