Logo BIP

Ogłoszenie o udzielenia zamówienia publicznego na zadanie p.n. "Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Bartniczka- zadanie I"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane „Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Bartniczka – zadanie 1” Numer ogłoszenia: 105215 - 2016; data zamieszczenia: 27.06.2016 - pobierz plik

Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Bartniczka- zadanie I - pobierz plik

OGŁOSZENlE O ZMIANlE OGŁOSZENlA - pobierz plik

INFORMACJA o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz plik

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - pobierz plik