Logo BIP

ZARZĄDZENIE NR 30/16 WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań Publicznych Gminy Bartniczka z zakresu kultury.

ZARZĄDZENIE NR 30/16 - pobierz plik