Logo BIP

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KUNKURSIE NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

ZARZĄDZENIE NR 30/16 WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań Publicznych Gminy Bartniczka z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2016. - pobierz plik

Ogłoszenie - załącznik nr 1 - pobierz plik

Oferta realizacji zadania publicznego - załącznik nr 2 - pobierz plik

Umowa - załącznik nr 3 - pobierz plik

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego - załącznik nr 4 - pobierz plik