Logo BIP

ZARZĄDZENIE NR 24 /16 WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 05 maja 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy.

ZARZĄDZENIE NR 24 /16 - pobierz plik