Logo BIP

ZARZĄDZENIE NR 14/16 WÓJTA GMINY BARTNICZKA z. dnia 17 marca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Bartniczce za okres sprawozdawczy.

ZARZĄDZENIE NR 14/16 - pobierz plik