Logo BIP

ZARZĄDZENIE NR 15/16 WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Bartniczka z zakresu kultury, sztuki

ZARZĄDZENIE NR 15/16 - pobierz plik