Logo BIP

Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarządzenie nr 15/16 Wójta Gminy Bartniczka z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Bartniczka z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2016 - pobierz plik

Załącznik nr 1- ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - pobierz plik

Załącznik nr 2 - oferta - pobierz plik

Załącznik nr 3 - umowa - pobierz plik

Załącznik nr 4 - sprawozdanie - pobierz plik