Logo BIP

Przebudowa drogi Stare Świerczyny - Koziary - Świerczynki

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia,pn.] ,, Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 080603C Stare Świerczyfiy - Koziary - Świerczynki od km 0+000 do km + 620 - pobierz plik