Logo BIP

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Bartniczka.

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Bartniczka.

Wstępne ogłoszenie informacyjne - pobierz plik

Ogłoszenie o przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia bulicznego świadczeniia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na trenie Gminy Bartniczka - pobierz plik