Logo BIP

Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bartniczka na lata 2015 - 2019 z perspektywą do 2021 r.

Ogłoszenie o opracowaniu projektu ,,Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bartniczka na lata 2015 - 2019 z perspektywą do 2021 r." - pobierz plik

Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bartniczka na lata 2015 - 2019 z perspektywą do 2021 r. - pobierz plik

Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bartniczka na lata 2015 – 2019 z perspektywą do 2021 r. - pobierz plik

Opinia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy -pobierz plik

Uzgodnienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy - pobierz plik

Opinia Regionajnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - pobierz plik

Uzgodnienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - pobierz plik