Logo BIP

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: "Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Bartniczka w latach 2016 i 2017."

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU „Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Bartniczka w latach 2016 i 2017. Numer ogłoszenia: 293122 - 2015; data zamieszczenia: 02.11.2015 - pobierz plik

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - pobierz plik