Logo BIP

OBWIESZCZENIE – zawiadomienie, że w postępowanie, prowadzonym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji, pn. Zasilanie elektroenergetyczne do obiektu działka nr 86.

OBWIESZCZENIE – zawiadomienie, że w postępowanie administracyjnym, prowadzonym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji, pn. ,,Zasilanie elektroenergetyczne do obiektu handlowego w m. Bartniczka, dz. nr 86" został zebrany materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji - pobierz plik