Logo BIP

Obwieszcenie - zawiadomnienie, że w dniu 24 sierpnia 2015r., zostało wydane postanowienie o sprostowaniu oczywistych omyłek w decyji Wójta Gminy Bartniczka.

Obwieszcenie - zawiadomnienie, że w dniu 24 sierpnia 2015r., zostało wydane postanowienie o sprostowaniu oczywistych omyłek w decyji Wójta Gminy Bartniczka z dnia 19 września 2014r., ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznęgo dla przebudowy i rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków w Bartniczce, na dziakach nr 16, 17 i 18 - obręb Bartniczka, gm. Bartniczka - pobierz plik