Logo BIP

WYBORY DO SEJMU I SENATU 2015

INFORMACJA o wykazie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w roku 2015 - pobierz plik

OBWIESZCZENIE Państwowej Komisji Wyborczej z ndnia 24 sierpnia 2015 roku - pobierz plik

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych - pobierz plik

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - pobierz plik

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa - pobierz plik

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa - pobierz plik

INFORMACJA WÓJTA GMINY BARTNICZKA w sprawie głosowania przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - pobierz plik

INFORMACJA WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 18 sierpnia 2015 r. o dopisywaniu do spisu wyborców - pobierz plik

Informacja w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych - pobierz plik

ZARZĄDZENIE NR 71/15 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych- pobierz plik

Załączniki - pobierz plik

INFORMACJA WÓJTA GMINY BARTNICZKA w sprawie udostępniania do wglądu spisu wyborców w wyborach do Sejmu i Senatu RP - pobierz plik

Obwieszczenia o kandydatach do Sejmu RP- pobierz plik

Obwieszczenia o kandydatach do Senatu RP - pobierz plik

 

Plakat - wybory do Sejmu RP - pobierz plik

Plakat - Wybory do Senatu RP - pobierz plik