Logo BIP

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ dla Gminy Bartniczka.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ dla Gminy Bartniczka - pobierz plik

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bartniczka - pobierz plik

OGŁOSZENIE – informacja o opracowaniu Prognozy oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn.,"Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Bartniczka" i opracowaniu projektu ,,Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Battniczka" - pobierz plik

Uchwała Rady Gminy Bartniczka o przyjęcie planu gospodarki niskoemisyjnej - pobierz plik

Załącznik do uchwały - "Plan Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bartniczka” - pobierz plik

Załączniki do planu gospodarki niskoemisyjnej

Załącznik nr 1 - pobierz plik

Załacznik nr 2 - pobierz plik

Załącznik nr 3 - pobierz plik

Załącznik nr 4 - pobierz plik

Załącznik nr 6 - pobierz plik

Załącznik nr 7 - pobierz plik

Załącznik nr 8 - pobierz plik