Logo BIP

ZARZĄDZENIE NR 42/15 WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych, Dokumentacji określającej poziom zagrożeń dla systemu ochrony inform

ZARZĄDZENIE NR 42/15 WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych, Dokumentacji określającej poziom zagrożeń dla systemu ochrony informacji niejawnych, Instrukcji określającej sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „POUFNE”, Instrukcji określającej sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE” w Urzędzie Gminy w Bartniczce - pobierz plik