Logo BIP

REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015.

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum - pobierz plik

Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. - pobierz plik

WNIOSEK O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM - pobierz plik

 ZGODA NA PRZYJĘCIE PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM - pobierz plik

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 14 lipca 2015 roku o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum oraz lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych - pobierz plik

INFORMACJA o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji ds. referendum - pobierz plik

 

ZARZĄDZENIE NR 57/15  WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 10 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum - pobierz plik

 INFORMACJA WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie udostępnienia do wglądu spisu osób uprawnionych do udziału w Referendum w dniu 06 września 2015 r. - pobierz plik