Logo BIP

Obwieszczenie - zawiadomienie, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie remizy strażackiej.

Obwieszczenie - zawiadomienie, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie przebudowie i nadbudowie remizy strazackiej na działce nr 362/6,obręb geodezyjny Grążawy,gm. Bartniczka - pobierz plik

Obwieszczenie - zawiadomienie, że w sprawie dotyczącej wydania decyzji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającej na rozbudowie, przebudowie i nadbudowie Remizy Strazackiej na działce nr 362/6, obręb Grążawy, wszczętej dnia 23 kwietnia 2015r. na wniosek Gminy Bartnicrka, został zebrany materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji - pobierz plik

Obwieszczenie - zawiadomienie, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie, przebudowie i nadbudowie Remizy Strżackiej, usytuowanej na działce nr 362/6, obręb geodezyjny Grążawy - pobierz plik

Obwieszczenie - zawiadomienie, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie remizy strażackiej nowego zawiadomienia - zawiadomienie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzje z dnia 29 czerwca 2015r. - pobierz plik