Logo BIP

ZARZĄDZENIE NR 31/2015 WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 4 maja 2015r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych wykonywanych w ramach zadania pn.„Przebudowa gminnych przepompowni ścieków"

ZARZĄDZENIE NR 31/2015 - pobierz plik