Logo BIP

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ w postępowaniu o udzielenie zam. publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest"

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest" - pobierz plik