Logo BIP

WYBORY PREZYDENTA RP 2015

POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - pobierz plik

Informacja o wykazie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - pobierz plik

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. - pobierz plik

WNIOSEK O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA 10 MAJA 2015 R. - pobierz plik

ZGODA NA PRZYJĘCIE PEŁNOMOCNICTWA W GŁOSOWANIU W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA 10 MAJA 2015 R. - pobierz plik

INFORMACJA o wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - pobierz plik

INFORMACJA O GŁOSOWANIU KORESPONDENCYJNYM W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ - pobierz plik

ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. -
pobierz plik

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 2 kwietnia 2015 roku o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych - pobierz plik

INFORMACJA WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku - pobierz plik.

 Apel Państwowej Komisji Wyborczej do Wyborców - pobierz plik

Wniosek o udostępnienie spisu wyborców - pobierz plik

Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych - pobierz plik

Informacja o spisie wyborców - pobierz plik

Plakat informacyjny Państwowej Komisji Wyborczej - pobierz plik

Komunikaty PKW opracowane w formie wideo - link do strony: https://www.youtube.com/playlist?list=PLAimbok-fB0qdFtxnOnnwWPXa1_RiiZCu

Materiały informacyjne w postaci standaryzowanych banerów: linkdo strony;  http://prezydent2015.pkw.gov.pl

Wyniki głosowania w Gminie Bartniczka 10 maja 2015 roku - pobierz plik

Informacja o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w obwodach głosowania utworzonych w kraju, które zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 r. - pobierz plik