Logo BIP

Zarządzenie Nr 21/08 Wójta Gminy Bartniczka z dnia 2 lipca 2008 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej czynszu dzierżawnego na drugi przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie lokalu ...

Zarządzenie Nr 21/08
Wójta Gminy Bartniczka
z dnia 2 lipca 2008 roku

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej czynszu dzierżawnego na drugi przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie lokalu użytkowego – sali i klubu wraz z pomieszczeniami przynależnymi, mieszczącego się w budynku gminnym we wsi Radoszki.

Na podstawie art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) i uchwały Nr XX/104/2000 Rady Gminy w Grążawach z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki bazowej czynszu najmu za lokale użytkowe,

zarządzam, co następuje:


§ 1. Ustalam miesięczną cenę wywoławczą czynszu dzierżawnego na drugi przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie lokalu użytkowego –
sali i klubu wraz pomieszczeniami przynależnymi, o łącznej pow. użytkowej – 261,84 m² mieszczącego się w budynku gminnym we wsi Radoszki, usytuowanym na działce nr 328/1, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr 24013, w wysokości – 880,00 zł + podatek VAT.


§ 2. Wykonanie zarządzenia zlecam inspektorowi do spraw gospodarki
nieruchomościami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.