Logo BIP

Ferma drobiu na działce 204/16 obręb Świerczyny gm, Bartniczka.

Raport oddziaływania na środowisko fermy drobiu na działce 204/16 obręb Świerczyny gm, Bartniczka - pobierz plik

Załączniki do raportu oddziaływania na środowisko fermy drobiu na działce 204/16 obręb Świerczyny gm, Bartniczka:

Załącznik nr 1. Wyniki obliczeń stężeń w sieci receptorów na wysokości   1,7 m - pobierz plik

Załacznik nr 1a - pobierz plik

Załącznik nr 2 - pobierz plik

Załącznik 2a - pobierz plik

Załącznik A - pobierz plik

Załącznik A II - pobierz plik

Załacznik A II 1 - pobierz plik

Załącznik B - pobierz plik

Załącznik C - pobierz plik

Załacznik D 1- pobierz plik

Załacznik D 2 - pobierz plik

Załacznik D 3 - pobierz plik

Załacznik D 4 - pobierz plik

Załacznik D 5 - pobierz plik

Załącznik D 6 - pobierz plik

Załącznik D 7 - pobierz plik

Załącznik D 8 - pobierz plik

Załącznik D 9 - pobierz plik

Załącznik D 10 - pobierz plik

Załącznik D 11 - pobierz plik

Załącznik D 12- pobierz plik

Załącznik D 13 - pobierz plik

Załącznik D 14 - pobierz plik

Załącznik D 15 - pobierz plik

Załącznik D 16 - pobierz plik

Załącznik T 1- pobierz plik

Załącznik T 2 - pobierz plik

Załącznik T 3 - pobierz plik

Załącznik T4 - pobierz plik

Załącznik T 5 - pobierz plik

Załącznik  T 6 - pobierz plik

Załącznik T 7 - pobierz plik

Załącznik T 8 - pobierz plik

Załącznik  T 9 - pobierz plik

Załacznik T 10 - pobierz plik

Załącznik T 11 - pobierz plik

Załącznik T 12 - pobierz plik

Załacznik  T 13 - pobierz plik

Załącznik T 14 - pobierz plik

Załącznik T 15 - pobierz plik

Załącznik T 16 - pobierz plik

Obwieszczenie - informacja, że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia, pn. ,,Farma drobiu na działce 204/16 obręb Świerczyny gm. Bartniczka'' - pobierz plik

Uzupełnienie raportu oddziaływania na środowisko:

Dane do obliczeń stężeń w sieci receptorów - część 1 - pobierz plik

Dane do obliczeń stężeń w sieci receptorów - część 2 - pobierz plik

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy - pobierz plik

Obwieszczenie - informacja, że zostały wydane niżej wymienione opinie i postanowienia - pobierz plik

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o uzgodnieniu realizacji przedsięwzięcia - pobierz plik

 Obwieszcenie o wydaniu decyzji srodowiskowej - pobierz plik