Logo BIP

Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu postanowienia o wznowieniu postępowania, zakończonego decyzją

Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu postanowienia o wznowieniu postępowania, zakończonego decyzją Wójta Gminy Bartniczka z dnia 23 lipca 2009r., określającą środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie czterech elektrowni wiatrowych o mocy nominalnej do 2 MW każda wraz z przyłączem do GPZ Brodnica – Podgórz, zlokalizowanych na działkach nr 259, 260/2, 265, 271/1 272/1 i 273, położonych we wsi Nowych Świerczynach - pobierz plik

Obwieszczenie - zawiadomienie, że w sprawie dotyczącej wznowienia postępowania, zakonczonego decyzją Wójta Gminy Bartniczka z dnia 23 lipca 2009r., znak: 7624-02109, określającą środowiskowe uwarunkowania zgody na reallzację przedsięwzięcia, polegającego na budowie czterech elektrowni wiatrowych o mocy nominalnej do 2 MW każda wraz przyłączem do GPZ Brodnica - Podgórz, zlokalizowanych na działkach nr 259,260/2, 265,27I/I, 272/1 i 273, położonych we wsi Nowe Świerczyny został zebrany materiał dowodowy niezbędny do
wydania decyzji - pobierz plik.

Obwieszczenie - zawiadomienie, że w dniu 18 lutego 2015r. została wydana decyzja o odmowie uchylenia decyzji ostatecznej Wójta Gminy Bartniczka z dnia 23 lipca 2009r., znak: 7624-0212009 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na rcalizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie czterech elektrowni wiatrowych o mocy nominalnej do 2 MW każda wraz z przyłączem do GPZ Brodnica - Podgórz zlokalizowanych na działkach nr 259, 260/2, 265, 271/1, 272/1 i 273 położonych we wsi Nowe Świerczyny - pobierz plik

Obwieszczenie - zawiadomienie, że w dniu 3 marca 2015 roku od decyzji Wójta Gminy Bartniczka z dnia 18 lutego 2015 r. zostały wniesione odwołania - pobierz plik

Obwieszczenie o przekazaniu dokumentów przez SKO i braku możliwości załatwienia sprawy w terminie wynikającym z art. 35 k.p.a. wznowienia postępowania w sprawie wydania decyzji nr 7624-02/2009   o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia, , zlokalizowanych na działkach nr 259, 260/2, 265, 271/1, 272/1 i 273 położonych we wsi Nowe Świerczyny - pobierz plik

ZAWIADOMIENIE, że został zebrany materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji polegającej na budowie czterech elektrowni wiatrowych położonych we wsi Nowe Świerczyny - pobierz plik

Zawiadomienie o odmowie uchylenia decyzji Wójta Gminy Bartniczka z dnia 23 lipca 2009r. - pobierz plik

Obwieszczenie o wniesieniu odwołania w sprawie dec. dotyczącej elektrowni wiatrowych w Nowych Świerczynach - pobierz plik