Logo BIP

Zarządzenie Nr 15/08 Wójta Gminy Bartniczka z dnia 12 maja 2008 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej czynszu dzierżawnego w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na wydzierżawienie ...

Zarządzenie Nr 15/08
Wójta Gminy Bartniczka
z dnia 12 maja 2008 roku
 

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej czynszu dzierżawnego w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na wydzierżawienie lokalu użytkowego – sklepu wraz z pomieszczeniami przynależnymi we wsi Gutowo.

Na podstawie art. 67 ust.1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) i uchwały Nr XX/104/2000 Rady Gminy w Grążawach z dnia 28 grudnia 2000 r., w sprawie ustalenia wysokości stawki bazowej czynszu najmu za lokale użytkowe,

zarządzam, co następuje:


§ 1. Ustalam miesięczną cenę wywoławczą czynszu dzierżawnego na pierwszy
przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie lokalu użytkowego –
sklepu wraz z pomieszczeniami przynależnymi, o łącznej pow. użytkowej –
117,91 m kw., mieszczącego się w budynku gminnym we wsi Gutowo,
usytuowanym na działce nr 90/2, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr
38938, w wysokości – 686,86 zł + podatek VAT.

§ 2. Wykonanie zarządzenia zlecam inspektorowi do spraw gospodarki
nieruchomościami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.