Logo BIP

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Bartniczka w roku 2015

Ogłoszenie - pobierz plik

SIWZ - pobierz plik

Załącznik nr 7 - pobierz plik

Załacznik nr 8 - pobierz plik