Logo BIP

Przebudowa gminnych przepompowni ścieków w gminie Bartniczka oraz utworzenie centralnego systemu monitoringu głównych obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych Gminy Bartniczka

Ogłoszenie - pobierz plik

SIWZ - pobierz plik

Załączniki do SIWZ - pobierz plik

Załącznik Nr 8 - pobierz plik

Pytania i odpowiedzi do SIWZ - pobierz plik

Zmiana ogłoszenia - pobierz plik

Zmiana Treści SIWZ - pobierz plik

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz plik

Pytania i odpowiedzi do SIWZ - pobierz plik