Logo BIP

Zarządzenie Nr 10/08 Wójta Gminy Bartniczka z dnia 15 kwietnia 2008 r.

Zarządzenie Nr 10/08
Wójta Gminy Bartniczka
z dnia 15 kwietnia 2008 r.


Na podstawie art. 186 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. ”o finansach publicznych” (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Wójt Gminy Bartniczka zarządza co następuje:


§ 1.Przekazać podległym jednostkom informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu wg załącznika.

§ 2.Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.