Logo BIP

Zarządzenie Nr 7/2008 Wójta Gminy Bartniczka z dnia 14 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia stawki za wynajem pomieszczeń sali wiejskiej w Nowych Świerczynach

Zarządzenie Nr 7/2008
Wójta Gminy Bartniczka
z dnia 14 kwietnia 2008 roku
w sprawie ustalenia stawki za wynajem pomieszczeń sali wiejskiej w Nowych Świerczynach


Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Po konsultacji z mieszkańcami na zebraniu wiejskim w dniu 23 stycznia 2008 roku ustala się stawki za wynajem pomieszczeń sali wiejskiej w Domu Strażaka w Nowych Świerczynach osobom prywatnym na okolicznościowe uroczystości rodzinne, w następującej wysokości:
- dla druhów strażaków 200 zł (dwieście zł) brutto
- dla pozostałych osób - 400zł (czterysta złotych) brutto za imprezę.

2. Do stawek dolicza się opłaty eksploatacyjne (za zużycie wody, energii itd.) zgodnie ze wskazaniami liczników.

§ 2. Nie pobiera się opłaty za pozostałe uroczystości organizowane przez społeczeństwo wsi Nowe Świerczyny oraz przez Szkołę Podstawową w Nowych Świerczynach, w których mogą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy wsi Nowe Świerczyny.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.