Logo BIP

ZARZĄDZENIE NR 29/14 WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 28 lipca 2014 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. wyboru najkorzystniejszej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publ

ZARZĄDZENIE NR 29/14 - pobierz plik