Logo BIP

ZARZĄDZENIE NR 28/14 WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 7 lipca 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury

ZARZĄDZENIE NR 28/14  -  pobierz plik 

Ogłoszenie o konkursie  - pobierz plik