Logo BIP

Obwieszczenie o wydanych opiniach i postanowieniach dotyczących budowy dwóch elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą realizowanych na działkach ewidencyjnych numer 331, 333/2 i 336 .

Obwieszczenie o wydanych opiniach i postanowieniach dotyczących budowy dwóch elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą realizowanych na działkach ewidencyjnych numer 331, 333/2 i 336w obrębie Swierczyny w gminie Bartniczka -  pobierz plik

Obwieszczenie - zawiadomienie o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowisko!\ych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą realizowanych na działkach ewidencyjnych numer 331, 333/2 i 336 w obrębie Świerczyny w gminie Bartniczka, w związku z przedłożeniem przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu zamierzonego przedsięwzięcia na środowisko - pobierz plik

Raport o oddziaływaniu na środowisko elektrowni wiatrowych zlokalizowanych w m. Nowe Świerczyny, gmina Bartniczka, powiat brodnicki, województwo kujawsko‐pomorskie - pobierz plik

Ocena hałasu - pobierz plik

Padanie cienia - pobierz plik

Obwieszczenie - pobierz plik

Obwieszczenie o konsultacjach społecznych - pobierz plik

Obwieszczenie - informacja, że ze względu na skomplikowany charakter w/w sprawy nie jest możliwe załatwienie jej w terminach określonych w art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego - pobierz plik

Obwieszczenie - informacja, że został zebrany materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji - pobierz plik

Obwieszczenie o odmowie wydania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego budowie dwóch elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą realizowanych na działkach ewidencyjnych numer 331,333/2 i 336 w obrębie Świerczyny w gminie Bartniczka - pobierz plik.