Logo BIP

OBWIESZCZENIE - zawiadomienie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej

OBWIESZCZENIE - zawiadomienie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy znamionowej do 1000 kW i wysokości do 115 m na działce o nr ewidencyjnym 277/2 - obręb Swierczyny, połozonej w miejscowości Nowe Świerczyny - pobierz plik

Obwieszczenie - zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy znamionowej do 1000kW i wysokośÓ do 115 m na działce o nr ewidencyjnym 277/2 - obręb Świerczyny, położonej w miejscowości Nowe Świerczyny, gm. Bartntczka - pobierz plik

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o odmowie wydania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy znamionowej do 1000 kW i wysokości do 115 m na działce o nr ewidencyjnym 277/2 - obręb Świerczyny, połozonej w miejscowości Nowe Świerczyny' gm. Bartniczka - pobierz plik

Obwieszczenie - zawiadomienie, że od decyzji Wójta Gminy Bartniczka z dnia 27 stycznia 2015r., znak sprawy: WIŚR.6220.1.8.2013 o odmowie wydania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy znamionowej do 1000 kW i wysokość do 115 m na działce o nr ewidencyjnym 277/2 - obręb Świerczyny, położonej w miejscowości Nowe Świerczyny, gm. Bartniczka, w dniu 16 lutego 2015r. wniósł odwołanie Pan Mieczysław Mączkowski, prowad zący działalność gospodarczą, pn. : ENERPOL Mączkowski Mieczysław z siedzibą w Szczuce 60, gm. Brodnica - pobierz plik

OBWIESZCZENIE- zawiadomienie, że w ramach toczącego się postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy znamionowej do 1000 kW i wysokości do 115 m na działce o nr ewidencyjnym 277/2 - obręb Świerczyny, połozonej w miejscowości Nowe Świerczyny, gmina Bartniczka, wnioskodawca złożył wyjaśnienia informacji zawartych w raporcie o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko (uzupełnionym dnia 19 sierpnia 2014r, i 05 listopada 2014r. oraz opracowaniem stanowiącym uzupełnienie raportu o informacje wymaganą przez SKO w Toruniu postanowieniem z dnia 9 kwietnia 2015 r.) - pobierz plik

Obwieszczenie o terminie załatwienia sprawy - pobierz plik

OBWIESZCZENIE – zawiadomienie, że zostało wydane postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy znamionowej do 1000 kW i wysokości do 115 m na działce o nr ewidencyjnym 277/2 - obręb Świerczyny, położonej w miejscowości Nowe Świerczyny - pobierz plik