Logo BIP

Obwieszczenie - zawiadomienie o zebraniu materiałów dowodowych niezbędnych do wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Obwieszczenie - zawiadomienie o zebraniu materiałów dowodowych niezbędnych do wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowię linii napowietrznej SN i linii kablowych SN na działkach o nr 238/30, 238/32 i
238/35 - obręb Jastrzębie, położonych w miejscowości Jastrzębie, gm. Bartniczka - pobierz plik.