Logo BIP

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą : ,,Stacji zgazowania skroplonego gazu ziemnego LNG".

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą : ,,Stacji zgazowania skroplonego gazu ziemnego LNG" - pobierz plik

Karta informacyjna przedsięwzięcia - pobierz plik

Obwieszcenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji zgazowania skroplonego gazu ziemnego LNG na terenie działęk 241/6 i 241/5 obręb Jastrzębie, gm.
Bartniczka  - pobierz plik

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie stacji zgazowania skroplonego gazu ziemnego LNG na terenie działek 241/6 i 241/5 obręb Jastrzębie, gm. Bartniczka - pobierz plik