Logo BIP

ZARZĄDZENIE Nr 9/14 Wójta Gminy Bartniczka z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia zakresu działania w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju dla Urzędu Gminy w Bartniczce.

ZARZĄDZENIE Nr 9/14 Wójta Gminy Bartniczka z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia zakresu działania w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju dla Urzędu Gminy w Bartniczce - pobierz plik

ZAKRES DZIAŁANIA w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju dla Urzędu Gminy Bartniczka - pobierz plik