Logo BIP

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej SN i linii kablowych

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej SN i linii kablowych SN na działkach o nr 238/30,238/32 i 238/35 _ obręb Jastrzębie, połozonych w miejscowości Jastrzębie, gm. Barlniczka - pobierz plik